Thuisonderwijs

Last update:
thuisonderwijs

Thuisonderwijs

Zonet heb ik alle ouders van mijn klas gebeld en ook bijna alle kinderen even gesproken. Ik vond het fijn om ze weer even te horen en merkte dat ze het ook fijn vonden om de juf even te spreken. Veel ouders hebben inmiddels een ritme gevonden bij het thuisonderwijs en ervaren dat het hebben van structuur beter werkt. Ik heb bewondering voor ze. 

Nu de school al voor de 2de keer dicht is, hebben we op school het vorige draaiboek weer opgepakt en verbeterd, waar het kon. Wat mogelijk is doen we digitaal, ook de instructielessen, de methodeboeken en werkboeken zijn mee naar huis gegeven en waar nodig wordt er ook nog ander materiaal wekelijks meegegeven. Over de hoeveelheid huiswerk zijn we het nog niet helemaal eens. Ik merk dat er vooral in de bovenbouw veel huiswerk gegeven wordt, misschien wel teveel! Als ik zo bij collega’s van andere scholen navraag doe, is dit op andere scholen al niet anders.

Dus ouders, als je kind of jezelf gefrustreerd raakt van te veel huiswerk, geef dit aan op school. Het belangrijkste is dat jullie als gezin zo harmonieus mogelijk door deze periode komen. Eventuele ‘achterstanden‘ in het thuisonderwijs, waarvoor je bang zou moeten zijn, verander je niet door ruzie en frustraties om het huiswerk. We zullen als leerkracht toch flexibel moeten zijn als de scholen weer starten.  Werken met niveauverschillen hebben we allemaal geleerd en doen we, als juf en meester altijd al.

“Het welbevinden van ouders en kinderen dient voorop te staan, de rest kan later.”

Kennisplatform van het onderwijs

Thuisonderwijs geven

In mijn blog: ‘Help, mijn kind heeft huiswerk‘ heb ik eerder 8 belangrijke tips gegeven. Ik noem ze nog even:

 • duidelijke afspraken
 • rustige werkplek
 • geen andere afleiding
 • na instructie: periode zelfstandig werken
 • foutjes maken mag
 • hoe bied je hulp
 • voorkom strijd
 • nakijken
 • huiswerk leuk maken

Niet naar school, wel huiswerk

Voordat je kind begint aan zijn huiswerk van die dag kan hij een huiswerkplanning maken voor die dag. Welke lessen kan hij zelfstandig? Moet je als ouder meekijken naar de instructie? Belangrijke punten om tot een goede planning te komen, zodat je als ouder ook je moment hebt om te thuiswerken, of andere belangrijke dingen te doen.

 1. Maak samen een lijst van al het huiswerk waar die dag aan gewerkt moet worden. 
 2. Zorg ervoor dat elke opdracht begrepen wordt.
 3. Creëer een comfortabele plek waar het huiswerk gemaakt kan worden. 
 4. Kies de belangrijkste opdrachten om aan te werken. 
 5. Maak een tijdsplanning met ook een pauzemoment.
 6. Extra planning, als de laptop door meerdere mensen gebruikt moet worden.

Dagplanning thuisonderwijs

Ik hoor van de ouders van mijn klas dat ze veel aan structuur hebben en samen met de kinderen een dagplanning hebben gemaakt. Deze dagplanner is handig in gebruik. Natuurlijk kan je er ook samen 1 met je kind maken. Regels die jullie samen afgesproken hebben , zijn ook beter na te leven voor beiden. Het is belangrijk dat je zo weinig mogelijk van deze regels afwijkt, want consequent zijn werkt het beste.

Voorbeeld:

 • 08.00 opstaan, douchen, aankleden, ontbijten
 • 09.00 huiswerk
 • 10.00 pauze met fruit, even naar buiten of op een andere manier bewegen
 • 10.30 zelfstandig huiswerk maken
 • 12.30 of tot uiterlijk 13.00 stoppen met huiswerk.
 • 12.00 lunch en relaxen
 • 13.00  zelfstandig vrij spelen
 • 14.00 voor de bovenbouwkinderen misschien nog een klein uurtje zelfstandig huiswerktijd
 • 15.00 eigen invulling van de dag.
 • 18.00 lezen en voorlezen
 • 19.00 jonge kinderen naar bed, oudere kinderen wat later

Voor jonge kinderen kan je dit schema aanvullen met pictogrammen. Let er wel op dat ook in deze situatie de kinderen in het weekend vrij hebben.

Moet 1, of moeten beide ouders ook nog thuiswerken, dan kan dat op de tijden dat je kind zelfstandig huiswerk maakt, of zelfstandig speelt. Maak ook hiervoor een schema, zodat het voor je kind(eren) ook duidelijk is, dat hij op die momenten niet de aandacht van de vader of moeder kan krijgen.

Thuisonderwijs digitaal lesmateriaal

Wat is er veel online te vinden op het moment wat betreft lesmateriaal. Ik geef enkele sites door die ik leerzaam, maar ook ontspannend vind. Maar wel heb ik mijn twijfels over het te lang achter een scherm zitten vooral voor jonge kinderen. Schermtijd kinderen.

rekenen in sesamstraat (peuters/ kleuters)

woordenkennis ( peuters/kleuters)

challenges ( midden-/bovenbouw)

leuke rekensommen ( bovenbouw)

Goed lesmateriaal

Wat is goed lesmateriaal voor thuis?

Lego: Van een bouwpakket nabouwen door een stappenplan te volgen ontwikkelt je kind zijn concentratie, rekenkundig inzicht en doorzettingsvermogen.

Duplo: Ook duplo heeft bouwpakketten voor jonge kinderen, maar het is ook fijn materiaal om bijvoorbeeld een brug, een toren, of een boerderij na eigen inzicht te bouwen. Zo ontwikkelt je kind zijn rekenkundig inzicht, ervaart hij de mogelijk- en onmogelijkheden van het materiaal en zijn creativiteit.

Playmobiel: Met dit speelgoed zal je kind de wereld naspelen, zijn fantasie gebruiken, een rollenspel spelen, emoties kunnen verwerken,…..

Verder zijn er nog heel veel activiteiten belangrijker of minstens even belangrijk dat al dat huiswerk maken. Denk aan: knutselen, buiten spelen, klimmen, fietsen. Hiervan leren de kinderen waarschijnlijk meer dan van een rijtje sommen maken.

Lezen en voorlezen

Vaak zit er bij het huiswerk een onderdeel lezen. Toch is het heel belangrijk dat je een uurtje ‘vrij lezen’ inplant. Door het lezen vergroot je kind zijn woordenschat en zijn algemene ontwikkeling. Door veel te lezen zal je kind zich beter in kunnen leven en begrip op kunnen brengen voor anderen. Kinderen die regelmatig lezen, worden steeds vaardiger in het lezen en zullen het lezen ook steeds leuker vinden.Daarom gaan ze steeds  meer lezen, waardoor ze zich steeds meer zullen ontwikkelen. Jonge kinderen kunnen zelf een verhaal vertellen bij een prentenboek, samen een prentenboek lezen en bekijken en natuurlijk voorgelezen worden. Ook vinden oudere kinderen het vaak fijn om voorgelezen te worden.

Coronacrisis en irritaties thuis

Van de nederlandse gezinnen ervaren de meeste ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress. Zoals eerder gezegd, is het allerbelangrijkste dat je als gezin zo harmonieus mogelijk door deze periode heen komt. Dus: 

 • Ritme en consequent een dagplanning aanhouden is belangrijk
 • Beperk het huiswerk als dat nodig is ( zo mogelijk in overleg met leerkracht)
 • Vraag hulp als het nodig is.
 • Creeër vrije momenten voor jezelf, je partner en je kinderen

Elk nadeel heeft zijn voordeel

thuisonderwijs. Moeder en kind maken samen huiswerk

Het leven van ouders en kinderen is behoorlijk veranderd. Er zitten ook goede kanten aan deze moeilijke periode. 

 • Kinderen en ouders brengen, verplicht, meer tijd met elkaar door.
 • Ouders leren hun kinderen beter kennen
 • Ouders krijgen meer belangstelling voor het schoolgebeuren van hun kind.
 • Er ontstaan betere gesprekken tussen kind en ouder
 • Samen creatief zijn en spelletjes doen geeft een betere band. Zie mijn blog: lampion maken of vogelvoer maken met kinderen.
 • Samen anderen helpen in deze tijd is ontzettend belangrijk voor de sociale ontwikkeling.

Plaats een reactie

Ik accepteer de Privacy Policy

Foto van auteur

SCHRIJVER

Ik ben Lisa een moeder van drie volwassen kinderen, oma van twee kleinkinderen en ervaren kleuterlerares met meer dan 30 jaar ervaring in de klas. Mijn passie voor onderwijs en mijn liefde voor kinderen heeft me geleid naar een carrière als leraar bij de kleuters. In al die jaren voor de klas heb ik gezien hoe belangrijk een stevige basis is voor de toekomstige groei en ontwikkeling van kinderen.