Op het moment zijn alle kinderen thuis van school. Soms hoor ik de kinderen het lachend ‘corona-vakantie’ noemen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Alle scholen hebben inmiddels al taken uitgedeeld, zodat de kinderen gemiddeld voor 2 uur per dag huiswerk hebben. Ik begrijp dat het voor ouders geen gemakkelijke opgave is, om je kind(eren) dit werk zo goed mogelijk te laten maken. Ouders zullen misschien ook moeten thuiswerken, of misschien zelf naar het werk gaan en wie geeft je kinderen dan les? Help, mijn kind heeft huiswerk! Als juffrouw, moeder en oma weet en ervaar ik dat het een probleem kan worden. We weten allemaal dat het belangrijk is dat de lessen doorgaan, zodat je kinderen geen achterstand krijgen. Om het voor je wat makkelijker te maken heb ik 8 eenvoudige tips op papier gezet.

1. Afspraken huiswerk

Houd een dagschema aan. Bijvoorbeeld: 

Help mijn kind heeft huiswerk! samen huiswerk maken
  • 8.00 uur ( of eerder) opstaan, douchen, aankleden, 
  • 8.30 uur ontbijt
  • 9.00 uur huiswerk. 
  • 10.00 uur pauze met drinken en fruit
  • andere activiteit
  • 12.30 uur lunch
  • 13.00 huiswerk
  • 14.00 pauze met drinken en wat lekkers
  • andere activiteiten

Natuurlijk kan je ook een ander schema maken, wel of niet in overleg met je kind, maar het is belangrijk dat jullie je aan dat schema houden. Op school bestaat de dag ook uit een strak schema, zo houdt je kind zijn ritme en regelmaat en ontstaan en minder problemen om aan het werk te gaan.

2. Werkplek

Zorg voor een opgeruimde werkplek. Ruim na het ontbijt de tafel af en maak deze schoon. Op deze lege tafel kan of kunnen je kinderen hun werk neerleggen. Aan een normale eettafel kunnen 2 kinderen werken. Heb je meer kinderen, dan zal je meer werkplekken moet realiseren.

3. Geen afleiding

Zorg op de momenten van huiswerk maken, voor zo min mogelijk afleiding. Dus: geen radio aan, telefoon uit ( ook die van de ouders), zo min mogelijk gesprekjes over andere zaken. Als je aan een drukke straat woont is het een optie om het gordijn een uurtje dicht te doen.

4. Zelfstandig of hulp bieden?

Bespreek met je kind wat hij zelfstandig kan maken en waar hij hulp bij nodig heeft. Tijdens het huiswerk maken kan jij rustige huishoudelijke taken doen, zelf thuiswerk doen, of ook aan tafel zitten bijvoorbeeld de krant lezen. 

5. Hoe bied je hulp bij het maken van het huiswerk?

Soms zegt een kind al snel: ‘Dat weet ik niet’, of ‘dat snap ik niet!’ Het kan zijn dat jij ook eerst moet kijken hoe de opgave ook al weer eens moet, het is immers al lang geleden dat jezelf op school zat. Onthoud dat de leerkracht huiswerk zal geven, waarvan hij weet dat je kind deze kan maken. Dus vraag je kind of hij het jou uit kan leggen. Begin samen met het lezen van de opdracht en zo kom je er samen vast en zeker uit.

6. Strijd om huiswerk

Probeer dit te voorkomen. Als er gemopperd gaat worden is het tijd om met een andere opdracht verder te gaan. Kijk zelf de moeilijke opdracht nog even door, maar als ook jij er niet uit komt, kunnen jullie het beste wachten tot je een andere ouder of de leerkracht hulp kan vragen. Zorg in ieder geval dat je kind afsluit met een opdracht die hem voldoening geeft, zodat hij volgende keer weer goed aan het werk zal gaan.

7. Nakijken

Waarschijnlijk zal de leerkracht op een of andere manier het werk van je kind nakijken. Het stimuleert je kind ook, als jij na elke opdracht even zijn werk bekijkt. Zo controleer en stimuleer je. Je kind zal daardoor netjes en gefocust blijven werken.

8. Huiswerk leuk maken

Sommige kinderen zullen netjes dagelijks aan het werk gaan, maar vaak zal dit niet altijd zo makkelijk gaan. Om het huiswerk maken wat leuker te maken kan je je kind een beetje verwennen met bijvoorbeeld: mooie pennen, of potloden, een gezellige werkplek, iets lekkers, of een beloning.

Mijn kind raffelt zijn huiswerk af

Waarom raffelt je kind zijn huiswerk af? Heeft hij geen zin om huiswerk te maken? Is het huiswerk te makkelijk? Is het huiswerk te moeilijk? Dit weet je alleen als je in gesprek gaat met je  kind. Zorg dat je in de buurt ben als je kind huiswerk aan het maken is. Kijk iedere opdracht na. Wees streng: afgeraffeld werk moet opnieuw! Dit zal best boze gezichten geven, maar het is wel de enigste optie. Als toch blijkt dat het te moeilijk of te makkelijk is, neem dat contact op met de leerkracht.

Mijn kind zeurt net zolang tot ik hem help bij het huiswerk

Soms kan je stimuleren door hem te helpen. Spreek af hoe je hem helpt. Bijvoorbeeld door een timer te zetten, deze periode werken jullie allebei aan een opdracht. Door als je kind verplicht moet lezen, jij ook gaat lezen. Als je kind een verslag moet maken, je dit met hem na bespreekt. Je kan je kind het beste helpen door zijn werk serieus te nemen en hem te stimuleren, te motiveren en te controleren.

Mijn kind wil niet geholpen worden

Help, mijn kind heeft huiswerk!
Jongen is huiswerk aan het maken.

Bespreek met je kind, waarom hij niet dat niet wil. Vaak zal het antwoord zijn dat hij bang is dat dit extra tijd kost en hij zo nog langer met zijn huiswerk bezig is. Hoogstwaarschijnlijk  heeft je kind toch controle nodig! Dus sta erop dat je ziet hoe hij zijn huiswerk maakt. Wees hier streng in, want ongemotiveerd huiswerk maken is zonde van de tijd. Na deze periode zonder school, zal je kind toch op ongeveer hetzelfde niveau moeten zijn als zijn klasgenoten.

Is huiswerk op de basisschool al zinvol?

Deze vraag wordt ook gesteld als de kinderen wel gewoon naar school kunnen. Vaak krijgen kinderen al vanaf groep 5 af en toe huiswerk. Dit is ervoor dat ze leren omgaan met het huiswerk maken. Kinderen vinden dit wel eens lastig en ouders ook. Toch is het belangrijk hier als ouders serieus mee om te gaan. Vaak kost het maken van het huiswerk gemiddeld maar een half uurtje of zelf minder per dag. Er blijft dus nog voldoende vrije tijd over voor je kind om andere activiteiten te doen. Voor een kind is het dus belangrijk dat hij ervaart dat ouders hem steunen en het maken van het huiswerk en zien dat ouders het met de leerkracht eens zijn.. Je begrijpt dat huiswerk maken in deze periode beslist nodig is voor alle groepen, zodat de ontwikkeling van je kind niet stagneert.

Heeft mijn kind huiswerkbegeleiding nodig?

Een kind op de basisschool heeft in principe geen huiswerkbegeleiding nodig. Ouders zullen meestal met of zonder hulp in staat zijn het kind te helpen.

Vanaf het voortgezet onderwijs wordt het verhaal misschien iets anders, maar ook hier geeft de leerkracht geen huiswerk, dat niet in de klas besproken is en behandeld. Dus ga voordat je aan huiswerkbegeleiding denkt, eerst in overleg met de leerkracht.

Hebben kleuters nu ook al huiswerk nodig?

Natuurlijk hebben kleuter niet echt huiswerk nodig. Deze jonge kinderen leren voornamelijk door spel. Wel moet je als ouder weten wat zinvol en leerzaam spel is. Kleuters leren door handelend bezig te zijn met echte materialen. Dus: NIET ACHTER DE LAPTOP!  Alle ’leerzame’ digitale spelletjes voor kleuters zijn 100 keer beter voor het kind in het echt. Sorteren groot en klein…..laat je kind helpen met het afdrogen: grote deksel, kleine deksel enz. Welke klank hoor je vooraan….. doe het spelletje ‘Ik zie wat jij niet ziet en het begint met een -k-‘  Praat met je kind en lees hem voor! Maak in huis samen met je kind een hoekje, waar hij zijn spel kan spelen met verkleedkleren en ook met autootjes, blokken, keukentje, creatief materiaal, enz.

Als ze toch werk van school hebben gekregen, vinden ze het vaak leuk om dit te maken. Ik hoop de de leerkracht van je kleuter zo verstandig geweest is, om er maar enkele werkbladen bij te doen, want een werkblad is eigenlijk meer een controlemiddel dat een doel op zich. 

Stimuleer kinderen om te lezen!

De leerkracht van je kind roept het waarschijnlijk ook al. Zelf lezen of voorgelezen worden is vreselijk belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het verbetert zijn woordenschat, zijn algemene ontwikkeling, zijn creativiteit, zijn concentratie, zijn inlevingsvermogen, zijn fantasie en nog veel meer. Je stimuleert je kinderen door al op zeer jonge leeftijd prentenboekjes voor te lezen. Op latere leeftijd geef je het goede voorbeeld om zelf ook te lezen, ook al is het een tijdschrift. Geef met iedere verjaardag ten minste 1 boek, dit mag ook een strip, of een kennis-boek zijn over bv dino’s of paarden. Zorg voor een fijne leesplek voor je kind, waar hij zich ongestoord met een boekje kan terug trekken.

Het lezen is de cement van onze samenleving. Het lezen helpt ons om sociaal te functioneren.

stichting lezen

Succes

Hoe zorg je ervoor, dat deze school-loze periode een succes wordt voor je kind? Voornamelijk door zelf zo min mogelijk stress te hebben. Zie mijn blog: opvoedingsstress. Beperk de huishoudelijke taken zo veel mogelijk. Maak tijd voor je kinderen en vooral zorg dat je ook zelf tijd hebt om te ontspannen. Kinderen hebben niet de hele tijd je aandacht nodig. Leer ze dat ze zelfstandig kunnen spelen. Zie een ruzie even aan, misschien lossen ze het zelf al op. Vervelen mag, kinderen zijn best in staat zelf nieuwe activiteiten te bedenken. Zie mijn blog: Tips om thuis met je kinderen te doen.  

Laat Opmerkingen ZienClose Comments

Leave a comment