Sedentair gedrag

Sedentair gedrag beschrijft de tijd die een persoon doorbrengt zonder enige fysieke activiteit. Dit betekent dat ze zich bevinden in een zittende of liggende positie en weinig of geen beweging uitvoeren. Bij kinderen, met name peuters, is het belangrijk om te zorgen voor voldoende beweging en fysieke activiteit om de motorische ontwikkeling en de gezondheid te bevorderen.

Het is bewezen dat te veel tijd doorbrengen in een zittende positie de gezondheid negatief kan beΓ―nvloeden, met een verhoogd risico op overgewicht, obesitas en chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en sommige vormen van kanker.

Ouders kunnen ertoe bijdragen dat hun peuter een actieve en gezonde leefstijl heeft door voldoende bewegings- en spelmogelijkheden aan te bieden, en door te voorkomen dat hun kind te veel tijd doorbrengt met schermtijd en andere sedentaire activiteiten. Bovendien is het belangrijk om een gezonde voeding en voldoende slaap aan te bieden om een optimale ontwikkeling en gezondheid te waarborgen.