Kruipen

Kruipen is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een peuter. Het is een fysieke activiteit die helpt bij de ontwikkeling van de spieren en coördinatie. Tijdens het kruipen ontdekken peuters hun omgeving op een andere manier en verbeteren ze hun waarneming en hand-oog coördinatie. Het is ook belangrijk voor het ontwikkelen van de visuele, auditieve en motorische vaardigheden. Het kruipen is ook goed voor de geestelijke gezondheid van de peuter, omdat het hen helpt om vertrouwd te raken met hun omgeving en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is aanbevolen om peuters de vrijheid te geven om te kruipen en te ontdekken, maar onder toezicht en in een veilige omgeving.

Lees meer over kruipen in dit blog: Wanneer gaat een baby kruipen?