Triple P

Triple P (Positive Parenting Program) is een evidence-based opvoedingsprogramma dat is ontwikkeld om ouders te helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Het programma is gericht op het versterken van de relatie tussen ouder en kind, het verminderen van gedragsproblemen en het bevorderen van positief gedrag. Triple P biedt ouders een aantal verschillende opties voor interventies, afhankelijk van de specifieke behoeften van hun gezin.

Het programma biedt ouders vaardigheden en technieken om op een positieve manier om te gaan met gedragsproblemen, zoals het geven van positieve feedback, het stellen van duidelijke grenzen en verwachtingen, en het aanbieden van oplossingsgerichte strategieΓ«n. Triple P is bedoeld om ouders te helpen bij het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om positief op te voeden, in plaats van alleen gericht te zijn op het verminderen van gedragsproblemen.

Triple P is ontwikkeld als een multilevel programma, met interventies die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van ouders en kinderen. Het programma is beschikbaar voor ouders via groepstrainingen, individuele coaching, boeken en online hulpmiddelen.