Slechte motoriek

Slechte motoriek bij peuters kan invloed hebben op hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en hun fysieke en emotionele groei belemmeren. Dit kan een indicatie zijn van een achterblijvende motorische ontwikkeling. Het is belangrijk om op te merken of een peuter moeite heeft met taken zoals rennen, klimmen, fijne motoriek of het beheersen van spelletjes met bal.

Ouders en verzorgers kunnen helpen door de motorische vaardigheden van de peuter te ondersteunen door middel van oefeningen en spelletjes die de ontwikkeling bevorderen. Dit kan onder andere door het aanbieden van speelgoed waarmee de peuter fysiek actief bezig kan zijn, zoals blokken, balansborden en klimtoestellen. Het is ook aan te raden om regelmatig buitenspelen aan te bieden en peuters te begeleiden bij het uitvoeren van nieuwe bewegingen.

In sommige gevallen kan professionele hulp nodig zijn, zoals fysiotherapie of bewegings- en ontwikkelingsondersteuning. Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen als er twijfels zijn over de motorische ontwikkeling van een peuter, zodat er zo snel mogelijk ondersteuning kan worden gegeven.