Bewegingsdriehoek

De Bewegingsdriehoek is een concept in de kinderopvang en basisonderwijs waarbij bewegen en spelen als basis worden gezien voor de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het idee is dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen door actief bezig te zijn en te spelen. De Bewegingsdriehoek benadrukt het belang van voldoende beweging, uitdagend speelmateriaal en een veilige speelomgeving.

In de Bewegingsdriehoek is er aandacht voor verschillende aspecten van beweging en spel, zoals fijn- en grofmotorische vaardigheden, coΓΆrdinatie en balans, zelfvertrouwen en sociale interactie. Door kinderen te laten bewegen, ontwikkelen zij ook hun creativiteit, zelfstandigheid en concentratie.

Het is belangrijk om te realiseren dat elk kind op zijn eigen tempo groeit en ontwikkelt en dat er rekening gehouden moet worden met individuele verschillen. Door te spelen en te bewegen in een veilige en uitdagende omgeving, kunnen peuters zich optimaal ontwikkelen en groeien.