Opvoeden is niet moeilijk

Last update:

Opvoeden is niet moeilijk

Hoera, je bent zwanger, of misschien ben je al een ouder. Gefeliciteerd! Om je goed op het ouderschap voor te bereiden is het handig om al informatie te hebben over die dingen die op je pad zullen komen nu je de verantwoording hebt over een nieuw leven. Misschien heb je nu al vragen, maar hoogstwaarschijnlijk loop je gedurende de rest van de opvoeding van je kind tegen nog veel meer vragen op. Als kleuterjuf, moeder en oma zie ik dat veel ouders dezelfde opvoedingsvragen hebben. Deze vragen heb ik voorgelegd aan deskundigen en zo is het eerste boek ontstaan: De taalontwikkeling van je kind.Het tweede boek is ook al bij de uitgever en nu dus het 3de boek: Opvoeden hoeft niet moeilijk te zijn..

Opvoeden in de praktijk

Help mij het zelf te doen!  (Maria Montessori)

Toen ik juffrouw werd en zelf nog geen kinderen had, zag ik dat ouders hun kleuter hielpen bij veel dingen die ze makkelijk al zelf konden, zoals: jas uittrekken en aan de kapstok hangen, bakje en beker uit de rugtas pakken en in de bak doen, broek dicht maken als hun kind nog even naar het toilet moest, antwoord geven als ik een vraag stelde aan hun kind, enzovoort. Toen ik later zelf moeder was en mijn kinderen naar school bracht, moest ik me echt beheersen om niet dezelfde dingen te doen. Nu ik oma ben moet ik helemaal oppassen, het is zo makkelijk om je kind of kleinkind overal mee te helpen. Maar opvoeden is helpen om volwassen te worden en dat betekent dus helpen om zelfstandig te worden! Maria Montessori (1870 – 1952 pedagoog) zei het al: ‘Help mij het zelf te doen.’

1 Wat is opvoeden?

Achter elk kind dat in zichzelf gelooft, staat een volwassene die in hem geloofde.

Opvoeden is een proces waarbij een kind wordt gevormd naar de normen en waarden van zijn opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Opvoeden is een proces waarbij de opvoeder zijn kind ondersteunt in zijn ontwikkeling, totdat hij zelfstandig kan meedraaien in de samenleving.

1.1 Wat is een goede opvoeding?

Als we dus kinderen grootbrengen, die als ze volwassen zijn, zich zelfstandig kunnen redden en de nodige normen en waarden kennen en daar na leven, hebben we het goed gedaan!

Het is een hele verantwoordelijkheid. Soms heb je een periode dat het beslist niet makkelijk is:

 • Je kind kan problemen met zijn gezondheid hebben.
 • Je kind kan slaapproblemen hebben.
 • Je kind kan eetproblemen hebben.
 • Je kind kan opvoedingsproblemen hebben.

Maar zelf kan je ook een periode hebben dat het opvoeden niet vanzelf gaat:

 • Je kan zelf gezondheidsproblemen hebben.
 • Je kan relatieproblemen hebben.
 • Je kan problemen op je werk hebben.
 • Je kan financiële problemen hebben.

Ook kan er natuurlijk nog meer aan de hand zijn, waardoor het opvoeden van je kind(eren) extra moeilijk wordt. Onthoud echter dat het allerbelangrijkste van opvoeden is: Een liefdevolle veilige omgeving bieden, waarin je kind voldoende vrijheid en aandacht krijgt, waarbij de opvoeders leren door voor te doen.

Dit is ook de reden waarom opvoeden beslist niet moeilijk hoeft te zijn!

2 Liefdevolle omgeving

Een kind dat een veilige hechting kent heeft een stevig fundament onder zijn bestaan, zodat hij door geen storm omver geblazen kan worden.

Vanaf het begin van de zwangerschap is het super belangrijk dat je kindje weet dat er van hem gehouden wordt. Het is bewezen dat kinderen pas goed kunnen opgroeien als er niet alleen rust, reinheid en regelmaat is, maar ook: koestering! De betekenis van koesteren is: zorgzaam mee omgaan. Baby’s en kinderen hebben het knuffelen nodig. Hoe natuurlijk voelt het als je baby tegen je aanligt om bijvoorbeeld nog een boertje te doen, terwijl je hem over zijn rugje wrijft en kusjes geeft. Hoe gezellig kan je kindje lachen als je hem bij het verschonen op zijn buikje blaast en kietelt. Grotere kinderen vinden het heerlijk om samen met vader of moeder te stoeien. Mede door al dat lichamelijke contact ontstaat een veilige hechting waaruit kinderen later goede relaties op kunnen bouwen.

Een veilige hechting is de basis. Een kind dat zich veilig voelt durft op onderzoek uit te gaan, weet dat hij altijd bij zijn ouders terecht kan en weet dat hij mag zijn wie hij is. Een kind dat een veilige hechting kent heeft een stevig fundament onder zijn bestaan, zodat hij door geen storm omver geblazen kan worden.

Het is bewezen dat de hersenen van vrouwen na een zwangerschap anders werken dan voor de zwangerschap. Die delen die belangrijk zijn voor de hechting met de baby worden geactiveerd, terwijl andere delen van het brein, die op dat moment minder belangrijk zijn, wat verkleinen. Ook bij mannen die vader geworden zijn verandert er iets blijvends in de hersenen. Het knuffelhormoon, oxytocine en dat deel dat zorgt voor de emotieverwerking worden actiever. Dit gebeurd vooral bij vaders, die een belangrijke rol in de verzorging van hun kind hebben. Dit is dus de reden dat bijna alle nieuwe moeders en vaders al snel verliefd op hun baby worden en dat hun kind op de eerste plaats komt.

3 Veilige omgeving, vrijheid en aandacht

Ouders die overbezorgd zijn bereiken juist het tegenovergestelde van wat ze willen: ze voeden kinderen op die grote kans hebben op problemen in hun volwassenheid.

Overbezorgde ouders laten hun kinderen niet voldoende vrij om te groeien naar een zelfstandige volwassene. Kinderen moeten fouten kunnen maken en van die fouten kunnen leren. 

3.1 De gevolgen van een overbezorgde ouder:

Als we kinderen geen foutjes laten maken, zullen ze gaan denken dat fouten maken niet mag. Ze zullen van slag raken als ze iets niet goed kunnen. Ze zullen faalangstig worden. Wist je dat er steeds meer kleuters al faalangstig zijn?

Kinderen worden motorisch onhandiger, als ze niet mogen experimenteren met activiteiten die ‘gevaarlijk’ kunnen zijn: Bomen klimmen, skeeleren, knippen, trap lopen….

Als kinderen steeds maar getroost moeten worden bij pijntjes en verdrietjes, kunnen ze zich niet aanleren, hoe om te gaan met teleurstellingen en verdriet. Ze zullen later snel van slag raken bij tegenslagen.

Als kinderen niet geleerd hebben om zelf problemen op te lossen, wie lost dan hun problemen op als ze volwassen zijn?

Hyper-, of helikopter-, of curling ouders willen graag gelukkige, perfecte kinderen. Ze bereiken juist het tegenovergestelde. Ze redden hun kind, voordat het in de problemen is. Op deze manier voeden ze kinderen op die het in hun volwassen jaren moeilijk zullen hebben. 

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving, waarin ze toch voldoende vrij gelaten worden en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Wat wel erg belangrijk is dat ze moeten weten dat ze altijd thuis een veilige basis hebben.

Ouders moeten kinderen voldoende vrij laten, maar ook voldoende aandacht geven. Deze aandacht is soms erg duidelijk bijvoorbeeld een gesprekje aan de keukentafel bij een kopje thee, of samen een gezelschapsspel spelen. Aandacht is vaak minder duidelijk, maar niet minder belangrijk. Hierbij bedoel ik het observeren van je kind.Door goed op je kind te letten weet je tijding dat er iets aan de hand kan zijn. Wil hij al een paar dagen niet graag naar school? Misschien wordt hij gepest, of vindt hij het schoolwerk te moeilijk. Zit hij de laatste tijd veel alleen op zijn kamer? Misschien wordt hij buitengesloten, of maakt hij zich zorgen over iets….Door zijn spel te observeren kan je zien hoe zijn rol in een vriendengroep is, of hoe hij tegen bepaalde dingen van het leven aankijkt.

4 Leren door voor te leven

Jij als opvoeder bent het grootste voorbeeld van je kind!

Als je wilt dat je kind niet schreeuwt, moet je natuurlijk zelf ook niet schreeuwen. Als je wilt dat je kind beleeft is, moet je zelf ook niet kwaadspreken over anderen. Als je wilt dat je kind eerlijk is, moet jezelf ook eerlijk zijn tegen je kind.

4.1 Wat wil je je kind allemaal meegeven?

Het is goed om hierover na te denken. Wat is belangrijk om te kunnen en/of te weten?

 • zelfstandig worden, problemen op kunnen lossen
 • sociaal zijn, inleven in een ander
 • waarden en normen
 • de nodige emotionele aspecten, gevoelens begrijpen en ermee om gaan
 • de nodige cognitieve aspecten
 • de nodige motorische aspecten 
 • en nog meer

Nu moet je nog weten hoe een vooral jong kind leert. Denk eens na wat je doet als je een baby zijn eerste hapjes geeft. Je doet zelf ook je mond open als je wilt dat je baby zijn mondje open doet. Je doet dat automatisch. Een kind leert vooral door jouw gedrag na te doen. Natuurlijk zijn gesprekken belangrijk, waarin je hem vertelt hoe hij zich moet gedragen: bijvoorbeeld eerlijk zijn of geduldig op zijn beurt kunnen wachten. Maar als jouw gedrag op sommige momenten het tegendeel laat zien, zullen de gesprekken weinig waarde hebben. Bijvoorbeeld, je bent samen met je kind in de supermarkt. Je hebt haast, want het eten moet zo op tafel staan. Richting kassa zie je dat er ook een andere klant aan komt, maar door even jouw kar zo te plaatsen dat hij niet verder kan, ben je toch eerder bij de kassa. Of je hebt per ongeluk iets van je partner kapot laten vallen en je zegt dat je niet weet hoe het kapot gegaan is. Je kind zal door dit gedrag van jou onbewust gaan denken dat wat er gezegd en gedaan wordt twee verschillende dingen zijn. Hoe zal hij zich dan gaan gedragen? 

Het is zo makkelijk! Laat die ander in de supermarkt beleeft voor gaan, maak een praatje en laat zo je kind zien dat rekening houden met de ander fijn is. Vertel je partner hoe erg je het vindt dat je per ongeluk iets van hem kapot hebt laten vallen. Vraag aan je partner wat hij daarvan vindt en bespreek wat jullie kunnen doen, vervangen of repareren. Zo leert je kind dat hij verantwoording heeft en eerlijk moet zijn.

Spelen is voor jonge kinderen leren. Het is dan beslist nodig dat opvoeders regelmatig meespelen met kinderen. Op deze manier kunnen ze ook voorbeeldgedrag laten zien. Bij het rollenspel vadertje en moedertje, maar ook tijdens het winkeltje spelen komen veel cognitieve, emotionele, motorische, creatieve en socialen aspecten aan bod. Denk aan betalen met speelgeld, omgaan met babyzusje (pop),  verhaal verzinnen, oplossingen bedenken, enzovoort….  

5 Ontspannen opvoeden

Gelukkige ontspannen ouders maken gelukkige ontspannen kinderen.

Een gezin met jonge kinderen, werk, het huishouden, vrienden….alles bij elkaar kan het erg stressvol zijn. Vooral als je om je heen in bv de media, alleen de geweldig mooie aspecten ziet van het ouderschap. De meeste ouders willen alles zo goed mogelijk doen, maar veel ouders kunnen het op 1 of andere manier toch niet allemaal redden.

Er zijn soms periodes in je leven dat het je allemaal even teveel wordt. Opvoedingsstress is niet altijd te voorkomen, maar met de volgende tips, wel makkelijk op te lossen.

Kinderen leren door te imiteren. Ze imiteren de volwassenen ,die hen opvoeden. Dus is onze eerste taak om zelf ontspannen te zijn.

5.1 Waardoor kan er opvoedingsstress ontstaan?

 • Slechte nachten met weinig slaap zijn funest.
 • Het hebben van kinderen met speciale behoeften. Er zijn natuurlijk kinderen die extra zorg nodig hebben.
 • Het als ouder te goed willen doen
 • De taken in huis zijn niet eerlijk verdeeld tussen vader en moeder, of 1 ouder gezin.
 • Je kan niet goed plannen
 • Kinderen zijn ongehoorzaam
 • Combinatie van werk en gezin vraagt te veel energie
 • Periode met veel ziekten of andere problemen
 • Zorgen om je kinderen of partner.
 • Er zijn vast nog meer redenen om een gestresst-familie-leven te krijgen of zelfs een burnout!

5.2 Opvoedingsstress en relatie met je partner.

Je begrijpt dat opvoedingsstress niet goed is voor je relatie. Soms heb je een verschillende opvoedingsstijl. Kinderen voelen dit feilloos aan en zullen jullie als opvoeders, vaak onbewust, tegen elkaar uit gaan spelen. Soms neem je als ouder de werkstress mee naar huis. Wat de reden ook is….. zorg dat de periode van deze stress snel opgelost is, zodat jij, je partner en jullie kinderen een fijn en gezellig thuis hebben.

5.3 Hoe wordt je (weer) een ontspannen ouder? 10 tips!

1 Plannen: 

Veel stress ontstaat doordat je teveel moet in een te korte tijd.Zorg dat de kinderen ‘s avonds al weten wat ze de volgende morgen aan moeten trekken. Dek ook ‘s avonds de tafel al voor een deel en sta allemaal een half uurtje eerder op. Jullie zullen zien wat een goede start van de dag dit zal zijn: geen onenigheid wat je kind aan moet trekken, geen gehaast ontbijt, op tijd naar school en een rustig afscheid.

2 Verminder je stress in je persoonlijke leven: 

Neem de werkstress niet mee naar huis. Praat met een collega over je probleem, voordat je naar huis gaat. Luister naar muziek onderweg naar huis. Nog beter: zing mee met de liedjes. Haal adem met je buik, kijk naar de mooie dingen om je heen. Knuffel je kinderen en partner als je thuis komt en, dit is een hele goede tip: verwissel als je thuis komt je werkkleding voor vrijetijdskleding.

3 Take a break: 

Elke dag moet je ten minste 1 maal jezelf kunnen ontspannen. Elke week moet je tijd vrijmaken voor jezelf en je partner. Regelmatig een uitje met je hele gezin. Samen genieten en lachen is heel belangrijk. Af en toe een uitje met vrienden.

4 Praat over je problemen bij opvoedingsstress: 

Vertel je partner en ook anderen duidelijk hoe je je voelt. Vraag of iemand wat taken van je over kan nemen.Het is heel belangrijk om vrijuit over je opvoedings-stress of burn out te spreken. Men zal je beter begrijpen en geduld met je hebben. Accepteer hulp, schaam je niet. Je partner, familie en vrienden zullen je beslist graag willen helpen. Veel mensen hebben dezelfde klachten als jij. Laat ook de kinderen klusjes doen. Kinderen vanaf 3 of 4 jaar kunnen al zelf hun spullen opruimen, als ze dit geleerd hebben te doen. 

5 Laat kinderen zo zelfstandig mogelijk zijn: 

Kinderen kunnen al veel begrijpen, maar ze overzien de grote lijnen vaak niet. Ook vergeten ze vaak een deel van een opdracht. Wat moeten en kunnen de kinderen zelf doen als ze opstaan: aankleden, pyjama opruimen, brood eten, bord opruimen, enzovoort. Waarschijnlijk moet je ze telkens aan een opdracht herinneren. Als je denkt dat ze klaar zijn, zitten ze nog in de pyjama te spelen. Dat geeft stress. Een goede oplossing kan een planbord zijn voor kinderen. Hierop kan je magneetjes plakken met picto’s. Dit geeft structuur aan je kinderen. Je moet natuurlijk nog wel controleren en complimenten geven als ze het goed doen.

6 Neem (tijdelijk) een stapje terug: 

Ga iets minder werken. Plan je agenda minder vol. Kijk wat minder kan: het sporten en dergelijke van je kinderen, jouw verplichtingen….. Dit kan best tijdelijk wat minder. Vaak sluipen er steeds meer taken en taakjes bij het moeder-, maar ook vaderschap: speelafspraken kinderen, ouderhulp op school, klussen in je huis,…Durf ‘NEE ‘te zeggen, ook tegen jezelf! Denk aan jezelf!

7 Let extra op je kinderen: 

Houd je kinderen extra in de gaten. Door jouw stress kunnen ze ook gestrest worden. Gaat je kind, dat eerst ‘s nachts zindelijk was, nu weer bedplassen? Is je kind sneller boos dan normaal? Klaagt hij over buikpijn? Is hij liever op zijn kamer dan beneden, of vraagt hij juist veel meer aandacht? Je kind merkt spanningen op. Je kan niet net doen of er niets aan de hand is, je kind merkt het toch. Het is beter om er met hem over te praten en het hem in kindertaal proberen uit te leggen.

8 Bewegen:

 Door te bewegen ontspan je. Vooral wandelen in de natuur is een goede remedie tegen stress. Misschien vind je het leuk om hard te lopen, te fitnessen, of te zwemmen. Pas op dat je hierin niet te fanatiek wordt, want bewegen moet nu in eerste plaats ontspanning zijn. 

9 Professionele hulp bij opvoedingsstress: 

Wacht niet te lang met professionele hulp in te schakelen. Soms ziet een ander eerder dan jezelf, dat je er zelf niet meer uit komt. Luister naar anderen en zoek een professional waarbij je je goed voelt en die je kan helpen. Denk dat je niet de enige bent die opvoedingsstress heeft, schaam je er niet voor, maar zoek op tijd hulp.

10 Fouten maken mag: 

Wees niet te streng tegen jezelf. Probeer niet een perfecte ouder te zijn en probeer je kinderen niet perfect op te voeden. Leer ze dat fouten maken mag. Jij mag ook fouten maken! 

6 Opvoeden zonder schreeuwen.

Schreeuwen is slaan met woorden.

Bijna iedereen verliest zijn geduld wel eens. Het is ook onmogelijk om overal perfect in te zijn. Maar schreeuwen tegen je kind heeft een erg grote impact.

Wat zijn de gevolgen van regelmatig schreeuwen tegen je kind? 

 • Kinderen zullen zich voor emoties gaan afsluiten.
 • Kinderen zullen het gedrag van ouders gaan kopiëren.
 • Kinderen zijn een groot deel van de dag op hun hoede en hebben een te hoog stressniveau. Omdat ze niet met hun emoties overweg kunnen reageren door juist door moeilijk gedrag te vertonen.

6.1 Wat moet je dan wel doen?

 • Let op jezelf, als je voelt dat je boos wordt neem je even een time out. Je loopt even weg of draait je even om en adem even in en langzaam uit.
 • Nu kan je juist met een zachte stem tegen je kind spreken. Ga op ooghoogte zitten en zeg duidelijk met een zachte stem wat je van hem verwacht.
 • Wees consequent.
 • Probeer niet alles tegelijk te doen, als je met je kinderen bezig bent leg je de telefoon weg.
 • Als je toch een keer uit de slof geschoten bent kan je dat proberen aan je kinderen uit te leggen en je verontschuldiging aan te bieden.
 • Lach regelmatig samen met je kinderen, lachen ontspant enorm! 

7 Hoe maak je opvoeden makkelijk?

Is je kind druk- ga zitten.

Schreeuwt je kind- fluister terug.

Is je kind boos- knuffel het dan.

Er zijn natuurlijk situaties en momenten dat opvoeden best pittig is. Over het algemeen kan en moet opvoeden echter beslist heerlijk, ontspannen en makkelijk zijn.

We willen zo graag een goede leuke vader en moeder zijn.

7.1 Kijk naar wat er goed gaat.

Door het zo graag goed te doen kijken we juist naar de dingen die niet goed gaan: Je kind gedraagt zich niet in de winkel. Je kind maakt ruzie met zijn broer of zus. Je kind eet geen boontjes. Let nu eens op de dingen die wel goed gaan: Je kind eet graag sla. Je kind speelt goed met vriend. Je kind helpt mee de tafel te dekken. Natuurlijk zijn dit voorbeelden, maar iedereen weet dat ieder kind wel slechte momenten heeft maar zeker ook goede! Het is dus de bedoeling dat je nu naar de mogelijkheden kijkt. Als je telkens hamert op het ruziemaken van je kinderen lijkt het net of ze niets goeds kunnen doen. Als je juist het tegenovergestelde doet door bijvoorbeeld complimenten te geven over het spelen met zijn vriend, zal je kind dit een positief gevoel geven. kijk wanneer het spel met zijn broer of zus goed gaat en geef dan ook een gemeend compliment. Wat fijn dat jullie goed spelen, ik geniet ervan om te zien dat jullie lief zijn voor elkaar. Je begrijpt dat dit je kind een veel beter gevoel geeft dan het mopperen op zijn ruziemaken. Je kind leert op deze manier dat goed gedrag beloont wordt met complimentjes. Hij en ook jij als opvoeder krijgen hierdoor meer energie en kracht.

7.2 Aandacht voor emoties

Emoties begrijpen en onderkennen is nog erg moeilijk voor kinderen. Ook volwassenen hebben hier nog moeite mee. Je kind kan heel hard huilen, maar is hij nu verdrietig of juist erg boos? Je kind kan zijn broer of zus een flinke duw geven, omdat hij jaloers is, maar ook omdat hij gefrustreerd is. 

Emoties zijn voor kinderen nog niet goed te onderscheiden en te begrijpen. Als je als ouder ziet dat je kind het moeilijk heeft met zijn emoties is het goed dat jij ze benoemd. ‘Ik zie dat je boos bent op je broertje, kom even mee naar binnen dan drinken we eerst wat en eten even een koekje’. Misschien vlogt dan tijdens het koekje eten een gesprekje over het boos zijn of jaloers zijn. Door samen over zijn gevoelens te praten leert je kind er mee om te gaan.

7.3 Wat werkt?

Je zult merken dat door te letten en complimenten te geven over de dingen die goed gaan en je kind te leren om te gaan met zijn gevoelens, het opvoeden een geweldig spel wordt. Door de dingen te doen die werken en te stoppen met dingen te doen die niet werken, maak je het opvoeden makkelijk, gezellig en ontspannen. 

8 Grenzen stellen

Grenzen geven ruimte.

Er zijn verschillende soorten grenzen die je kan stellen. Denk aan veiligheid: ‘Je mag in de tuin spelen, maar niet op straat’. Sociale grenzen: ‘Je moet even wachten als ik even met een ander praat’. Grenzen die een gedrag moeten stoppen: ‘Je moet stoppen met het computerspelletje na een half uur’.

Door kinderen grenzen te stellen en hier ook consequent in te zijn geef je ze juist ruimte waarbinnen ze kunnen spelen, leren en leven. Bijvoorbeeld: Je kind mag iedere dag een half uur een computerspel spelen. Hij mag zelf bepalen of hij dit ‘s morgens of aan het einde van de middag doet. Je kind moet iedere dag fruit eten. Hij mag zelf kiezen of dat bananen, appels of frambozen zijn. 

Geef ruime kaders, waarbinnen jij en je kind samen afspraken kunnen maken. Deze afspraken moeten dan natuurlijk wel nagekomen worden. Kleine kinderen hebben andere grenzen en afspraken nodig dan grotere kinderen, maar geef ze waar het kan inspraak. Je kind wil een zakje chips, maar jullie gaan over een uurtje eten. Je grens is duidelijk: Nee, geen chips en vooral niet voor het eten! Maar je zegt bijvoorbeeld: Chips is lekker he, maar ik begin zo met het eten, dus is een zakje chips nu niet zo’n goed idee. Wat zou je nu willen eten, een stukje komkommer, of een stukje paprika?’ Kom je me helpen met het eten koken?’ Grote kans dat je kind voor de groentesnack kiest en het gezellig vindt om je te helpen.

9 Kinderen met een sterke wil

Waarom zouden we het sterke karakter van een kind willen veranderen?

Kinderen kunnen erg temperamentvol zijn. Ook in de mate van temperament kunnen ze allemaal verschillen. Het ene kind zal erg beweeglijk kunnen zijn en de andere erg emotioneel. Sommige kinderen hebben een erg sterke wil en zal alles willen bepalen. Ook zijn er natuurlijk kinderen die een combinatie van meerdere aspecten hebben.

Het opvoeden van een temperamentvol kind is een extra uitdaging! Deze kinderen willen juist zo graag alles zelf bepalen en hebben moeite met de grenzen die anderen hun opleggen. Je geduld als opvoeder wordt hierbij beslist op de proef gesteld.

Juist nu is het super belangrijk om je in je kind in te leven. Hij vertoont geen moeilijk gedrag omdat hij dat graag wilt, maar het overkomt hem.

Luister naar je kind, geef hem ruimte en eigen verantwoordelijkheid. Laat hem meebeslissen daar waar het kan. Bedenk samen oplossingen en geef hem complimentjes als het lukt. Op deze manier worden al de goede eigenschappen van een temperamentvol kind zichtbaar.: inlevend, creatief, zelfstandig, denken in oplossingen, vastberaden, goede concentratie.

Kinderen met een temperamentvol karakter zullen zich beter ontwikkelen als ouders inlevend en tolerant kunnen zijn. 

10 Positief opvoeden

Tegenover ieder punt van kritiek horen 7 complimenten.

Vaak wordt er gedacht dat er bij een positieve opvoeding geen grenzen gesteld worden. Niets is minder waar! Bij een positieve opvoeding breng je de grenzen en je verwachtingen op een positieve manier. ‘Ik zie dat je onze hond aan de oren trekt, dat vindt hij niet fijn. Kijk, zo moet je hem aaien. Kijk eens nu is hij blij, aaien vindt hij fijn, dat is lief van je!’  De regel is dat je om 5 uur thuis bent, je bent 10 minuten later, hoe komt dat? Ik ben ongerust geweest, let je er de volgende keer op dat je om 5 uur thuis bent?’ Nu kan je natuurlijk de volgende keer een compliment geven als er nu geluisterd wordt. Als je kind weer te laat is zal je een consequentie moeten noemen, die je die keer ook zal handhaven. Bijvoorbeeld 1 keer niet naar vriendjes spelen. De keer daarna zal hij beslist op de tijd letten en kan je weer een compliment geven. 

De kracht van positief opvoeden zit in het benoemen van gedrag dat je juist wel wilt zien. Loop rustig op de trap. ( in plaats van niet rennen!)  Praat met een gewone stem. ( in plaats van niet schreeuwen!) Gebruik je vork met het eten. ( in plaats van niet met je handen eten.)

Als je daarna, als je ziet dat je kind rustig loopt, met een gewone stem praat of zijn vork gebruikt, geef je natuurlijk een gemeend compliment. Fijn, ik zie dat je gewoon loopt, ik hoor dat je met een gewone stem praat, ik zie dat je al netjes met een vork kan eten, goed hoor!

Op deze manier geef je geen aandacht aan het gedrag dat je niet wilt zien, maar juist aan het goede gedrag. Je zal zien dat door deze tips de sfeer in huis weer gezellig zal worden.

11 Mindful opvoeden

Mindful opvoeden is ontspannen opvoeden.

Wat komen er gedurende de dag veel prikkels op onze kinderen af:  tv, school, sport, vrienden, gezin, tablet,… Het is niet verwonderlijk dat het hoofd van onze kinderen vaak te vol zit. Het kind kan niet goed omgaan met al deze prikkels en kan op verschillende manieren reageren: boos gedrag, druk gedrag, zich terug trekken, snel huilen, pesten, ongehoorzaam gedrag,…Met mindful opvoeden helpen we onze kinderen onder andere omgaan met hun emoties.

Mindfulness is bewust aandacht geven, het tegenovergestelde van handelen op de automatische piloot. Door bewust aandacht te geven ontstaat ruimte voor inzicht en vanuit inzicht ontstaat ruimte voor het maken van keuzes. 

11.1 Wat leren de kinderen van mindfulness?

 • Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met aandacht’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.
 • Executieve functies nemen toe , zoals luisteren naar instructie, hoe los ik problemen zelfstandig op en nadenken voordat ik iets doe.
 • Het vermogen om lichaam en geest tot rust te brengen. Een kalme geest is beter in staat tot leren.
 • Emoties en gedachteprocessen te benoemen en te begrijpen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie.
 • Aanwezig te zijn in het NU, ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten, maar in dit moment.
 • Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt of voelt.
 • Het geheugen te verbeteren. Door de aandacht te richten op wat je NU doet dringen dingen door en kun je beter herinneren wat je geleerd hebt.
 • Aardiger te zijn voor zichzelf en anderen. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af en neemt de acceptatie van verschillen juist toe.

12 Basisregels opvoeden

Kinderen hebben niet meer spullen nodig. Het beste speelgoed dat ze nodig hebben is een ouder, die bij hun op de grond gaat zitten en meespeelt.

 1. Beloon positief gedrag, negeer (zoveel mogelijk) negatief gedrag. 
 2. Wees (zoveel mogelijk) consequent.
 3. Geef het goede voorbeeld. 
 4. Stel niet te hoge eisen en stop met vergelijken
 5. De drie ‘r-woorden’: Rust, Reinheid en Regelmaat. 
 6. Geen fysiek gedrag tolereren.
 7. Wees duidelijk naar uw kind, spreek duidelijke taal.
 8. Blijf spelen, knuffelen en voorlezen.
 9. Geef je kind de ruimte om te leren door vallen en opstaan.
 10. Geef je kind ontspannen gelukkige ouders

13 Waar is je kind je later dankbaar voor?

Ontspannen in de wereld staan, dat willen we graag voor onze kinderen én voor onszelf.

Wat zijn jouw mooie jeugdherinneringen? Samen met het gezin aan het paasontbijt, of samen met vriendjes kattenkwaad uithalen, of voorgelezen worden door je moeder terwijl je al in bed ligt, of ……. 

Welke jeugdherinneringen zou je kind later koesteren? Misschien zijn het wel de kleine dingen, zoals samen koekjes bakken, een nachtwandeling met de zaklantaarn, samen een kindertuintje maken,… Vaak bestaan jeugdherinneringen ook uit een gevoel en een sfeer.

Wat je beslist je kind wilt meegeven voor de rest van zijn leven is:

Het gevoel dat er van hem gehouden wordt.

Het gevoel dat hij uniek is en goed is zoals hij is.

Het gevoel dat hij de vrijheid heeft om zijn dromen te volgen.

14 Diploma voor ouderschap?

Weten wat je kind nodig heeft en daarna handelen.

Veel toekomstige ouders piekeren: ‘Ben ik wel geschikt voor het ouderschap?’ Soms zien ze bij bevriende stellen of bij broers en zussen hoeveel impact het hebben van kinderen op het leven heeft. ‘Kunnen wij die slapeloze nachten, al het extra werk, die kinderziektes, de opvoedingsproblemen,…. wel opbrengen?’ Het uitspreken van die twijfels is nogal een taboe. Maar weet dat veel ouders twijfelen of ze het wel goed doen. Zouden alle ouders dat eerst een vader- en moeder-diploma moeten halen voordat ze kinderen mogen krijgen? Beslist niet, want onthoud, dat ook bij het opvoeden foutjes gemaakt mogen worden. Juist aan kinderen laten zien dat ook vaders en moeders niet altijd perfect zijn hoort bij de opvoeding. Stel niet torenhoge eisen aan je kinderen, maar vooral ook niet aan jezelf. Opvoeden is in feite alleen maar je kind begeleiden in zijn ontwikkeling. Dat is de essentie. Je kind leert al doende, maar jij als ouder ook. De essentie van opvoeden is: Weten wat je kind nodig heeft en daarna handelen. Zo eenvoudig kan het zijn. 

Een kind opvoeden is voor iedereen anders. Maar stevig en ontspannen in de wereld staan: dat wensen we onze kinderen én onszelf toe.

 

Plaats een reactie

Ik accepteer de Privacy Policy

Foto van auteur

SCHRIJVER

Kleuterjuf, met meer dan 35 jaar ervaring, moeder van 3 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Met veel passie voor het onderwijs en de opvoeding van het jonge kind.