ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neuroontwikkelingsstoornis die vaak bij kinderen wordt gediagnosticeerd. Het kenmerkt zich door concentratieproblemen, impulsiviteit en overmatige hyperactiviteit. Het is moeilijk om precieze cijfers te geven, maar volgens schattingen lijdt ongeveer 5-10% van de kinderen wereldwijd aan ADHD.

De oorzaken van ADHD zijn nog steeds onbekend, maar er wordt aangenomen dat erfelijkheid, milieufactoren en neurobiologische factoren een rol spelen. Het is belangrijk om tijdig een diagnose te stellen en behandeling te ondergaan, omdat ADHD invloed kan hebben op het functioneren op school en in het dagelijks leven.

Behandeling van ADHD richt zich op het verbeteren van concentratie en het beheersen van hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit kan door medicatie, gedragstherapie en aanpassingen op school en thuis. Ouders en verzorgers kunnen ook bijdragen aan de behandeling door structuur en routine te bieden, en door te helpen bij het leren van sociale en emotionele vaardigheden.